Iwo Birkenmajer
Polski    English    Deutsch

Mieszka w Krakowie. Maluje w Krakowie i w Wiedniu. Studiował filologię klasyczną UJ i konserwację zabytków w UMK w Toruniu. Brał udział w trzech wyprawach polarnych. Uprawia rzeźbę, malarstwo, rysunek, pisze wiersze i prozę. Do tej pory urządził kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brał udział w wielu zbiorowych. Jego prace znajdują się w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, USA, Austrii, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Członek ZPAP (Związek Polskich Artystów i Plastyków) i IAA AIAP (International Association of Art, Association Internationale des Arts Plastiques). Współpracuje z galeriami: "Szalom", "Artemis", "Sukiennice" w Krakowie, "TAB" w Warszawie, "Atelier Spychala" w Wiedniu, "Artissimo B.V." Apeldoorn (Holandia). Iwo Birkenmajer lives in Kraków. He paints in Kraków and in Vienna. He studied classical philology at the Jagiellonian University and art restoring at the Copernicus University in Toruń. He took part in three polar expeditions. He practices sculpture, painting and drawing. He also writes both in prose and in verse. Until the present day he has had over twenty individual exhibitions and he has taken part in many collective ones. His works can be found in Poland, France, Germany, Belgium, Holland, the USA, Austria, Finland, Norway and Great Britain. He is a member of ZPAP and IAA AIAP (International Association of Art, Association Internationale des Arts Plastiques). He co-operates with such galleries as: Shalom, Artemis, and Sukiennice in Krakow, TAB in Warsaw, Atelier Spychala in Vienna and Artissimo B. V. in Apeldoorn in Holland. Iwo Birkenmajer wohnt in Krakau. Er arbeitet in Krakau und Wien. Er studierte Altphilologie an der Jagellonischen Universität Krakau und Denkmalpflege an der Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn. Er nahm an drei Polarexpeditionen teil. Er ist als Bildhauer, Maler, Zeichner tätig, schreibt Gedichte und Prosa. Bis jetzt veranstaltete er über 20 individuelle Ausstellungen und nahm an vielen Kollektivausstellungen teil. Seine Werke befinden sich in Polen, Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland, U. S. A., Österreich, Finnland, Norwegen und Großbritannien. Mitglied von ZPAP (Polnischem Verband Bildender Künstler) und IAA AIAP (International Association of Art, Association Internationale des Arts Plastiques). Zusammenarbeit mit folgenden Galerien: "Szalom", "Artemis", "Sukiennice" Krakau, "TAB" Warschau, "Atelier Spychala Wien", "Artissimo B. V. Apeldoorn (Holland). Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki, Iwo, Birkenmajer, polscy malarze, obrazy, malarze, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, sztuka, , grafiki, obraz, galeria, wernisaż, wystawa, okazja, wystawy, twórczość, artysta, malarz, polskie malarstwo, kraków, twórczość, konserwator, painting, drawing, graphics, sculpture, art, paintings, gallery, vernissage, exhibition, artistic, Malerei, Zeichnung, Zeichnungen, Graphik, Graphiken, Bildhauerkunst, Kunst, Kunststücke, Kunststück, Bilder, Bild, Galerie, Vernissage, Ausstellung, Ausstellungen, Schaffen, Künstler, Maler, Konservator, Denkmalspfleger, rysunki,